తెలుగు చదివినవారికి ఉద్యోగాలు, ఉపాధి లభించేలా కొత్త విధానం

తెలుగు చదివినవారికి ఉద్యోగాలు, ఉపాధి లభించేలా కొత్త విధానం అమలు చేస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు. అమ్మను కాపాడుకున్నట్లే తెలుగు భాషను కాపాడుకోవా...

Back to Top