కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో నూతన శకం ఆరంభమైంది

దిల్లీ: నేటి నుంచి కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో నూతన శకం ఆరంభమైంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రాహుల్‌గాంధీ బాధ్యతలను స్వీకరించారు. 19 ఏళ్ల పాటు అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు ని...

Back to Top